Overlegorganen

Ouderraad

Op elke basisschool is een ouderraad actief.  Zij vergaderen maandelijks en ondersteunen de scholen door het organiseren van allerlei activiteiten. Meer info hierover kan u terugvinden op de schoolwebsites. 

Schoolraad


De schoolraad werd volgens het nieuwe participatiedecreet en overkoepelend voor alle scholen van ons schoolbestuur opgestart in april 2005. Deze raad bestaat uit een afvaardiging van de ouders, de leerkrachten en de plaatselijke gemeenschap van elke school van onze scholengemeenschap. De raad heeft bepaalde informatierechten en -plichten, eveneens als overleg- en adviesbevoegdheden. De raad vergadert normaal gesproken 5 keer per jaar.


Verslagen van de vergaderingen

2019 - 2020

2020 - 2021

2021 - 2022

2022 - 2023


2023 - 2024

28-08-2023
Samenstelling schoolraad

Huishoudelijk reglement