Pedagogisch project KBSMet onze scholen van het schoolbestuur Katholieke Basisscholen Schoten staan wij voor een drieledig pedagogisch project. Onze scholen profileren zich als geloofsgemeenschap, als leer- en ontwikkelingsgemeenschap en als leefgemeenschap.


Wij willen een geloofsgemeenschap zijn met Christus als inspiratiebron en met respect voor andere overtuigingen zonder ook maar iets van onze eigenheid prijs te geven. We willen de kinderen de leer van Jezus bijbrengen, zijn leven voorleven en de christelijke waarden voorleven en meegeven.


Wij willen een leer- en ontwikkelingsgemeenschap zijn door te zorgen voor een krachtige leeromgeving. In ons kwaliteitsvol onderwijs staat het kind steeds centraal. Door differentiatie en volgehouden zorg geven we elk kind en elke collega maximale ontplooiingskansen.

In een dynamische school die openstaat voor vernieuwingen en maatschappelijke veranderingen trachten we kinderen ten volle te betrekken bij hun ontwikkeling. We willen hun concentratie en interesse verhogen, hen helpen te ontdekken en grenzen te verkennen. We brengen hen ondernemingszin en zelfstandigheid bij en helpen hen om maatschappelijk zinvolle competenties te ontwikkelen.

We zetten collega’s en kinderen aan tot exploreren en zoeken met hen naar een geschikte studiehouding.


Als leefgemeenschap schenken we veel aandacht aan samenwerking en communicatie, aan verbondenheid met en aan respect voor de ouders en de leefwereld van elkaar en van de kinderen.

Binnen deze leefgemeenschap werken we aan het verwezenlijken van positief-menselijke relaties binnen alle geledingen van onze verbondenheid binnen de school maar ook met parochie, omgeving, scholengemeenschap, natuur en de wereld.


Dit project wordt in elke school ingevuld met eigen accenten die opgenomen zijn in de schooleigen visie.