Opdracht verklaring Katholiek onderwijs

Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs (OKB) in Vlaanderen bevat vijf opdrachten. Samen vormen ze de gemeenschappelijke stam van het Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen. Ze geven schoolteams een impuls om te reflecteren op hun dagelijks werk en inspireren hen bij het werken aan:

  • een schooleigen christelijke identiteit

  • een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod

  • een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak

  • de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg

  • de school als gemeenschap en als organisatie