Sint-Cordula

Instellingsnummer: 007468 en 112524

Directeur kleuterschool: Gryt Rombouts

Directeur lagere school: Ghislaine Bauwens


Adres: Vordensteinstraat 32

2900 Schoten


Telefoon: 03 658 94 51

e-mail: sintcordulakleuterschool@sg-kbs.be

sintcordulalagereschool@sg-kbs.be

website: www.cordula.be