Schooltoeslag

Vanaf schooljaar 2019 - 2020 moet er geen aanvraag meer gebeuren voor de schooltoeslag. De verwerking van de schoolgegevens zorgt ervoor dat dit automatisch gebeurt.