09. Superfietser

Elk schooljaar organiseren de Schotense scholen de superfietser in samenwerking met de gemeente.

https://www.schoten.be/superfietser