Scholengemeenschap

De scholengemeenschap KBS bestaat uit alle scholen van ons schoolbestuur. Sinds 2003 blijft de samenwerking tussen de scholen groeien, terwijl toch elke school haar eigenheid behoudt. Directies werken nauw samen, leerkrachten leren elkaar steeds beter kennen via gezamenlijke studiedagen, cursussen en samenwerkingsverbanden.