Ziekte en afwezigheden

Wat te doen wanneer uw zoon of dochter afwezig is?

Afwezigheid wegens ziekte (voor leerplichtige leerlingen) 
  • Gaat het over een afwezigheid van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen, dan is een briefje van de ouders voldoende. Een ziektebriefje van de ouders kan max. 4 keer per schooljaar. Je vindt de ziektebriefjes hier.
  • Is het een afwezigheid van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen, dan is een medisch attest verplicht.  
  • Is je kind chronisch ziek, dan nemen je contact op met de school en het CLB.  
  • Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) worden zoveel mogelijk buiten de schooluren geplaatst. 
  • De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. 

Andere afwezigheden (voor leerplichtige leerlingen) 

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.