Schoolraad

De schoolraad werd volgens het nieuwe participatiedecreet en overkoepelend voor alle scholen van ons schoolbestuur opgestart in april 2005. Deze raad bestaat uit een afvaardiging van de ouders, de leerkrachten en de plaatselijke gemeenschap van elke school van onze scholengemeenschap. De raad heeft bepaalde informatierechten en -plichten, eveneens als overleg- en adviesbevoegdheden. De raad vergadert normaal gesproken 5 keer per jaar.Verslagen

2018 - 2019
20190527

2019 - 2020
20190826
20191007
20200203
20200525
20200827


Samenstelling schoolraad
Huishoudelijk reglement